top of page
  • Bonne Fennema

Duurzame renovatie van de woningbouw

De energietransitie is een hot item in Nederland. Voorlopers in de energietransitie zijn overtuigd van het nut en de noodzaak van de ingrepen en zijn bereid om te doen wat nodig is. Maar hoewel de gevolgen voor de samenleving ingrijpend zijn, heeft niet iedere inwoner van Nederland zelf iets te zeggen over zijn of haar energievoorziening. Zo zullen er binnen de huursector de komende jaren grote stappen gezet moeten worden.


De Feiten op een rijtje

In totaal staan er circa 7,7 miljoen woningen in Nederland. Meer dan de helft van deze woningen (+/- 4,4 miljoen) betreft koopwoningen. Ruim 3,2 miljoen woningen betreft huurwoningen. De huursector is verdeeld in sociale huurwoningen (+/- 2,2 miljoen) en particuliere huurwoningen (+/- 1 miljoen). De totale woningvoorraad binnen de sociale huursector is in handen van circa 380 woningbouwcorporaties. Binnen de particuliere huursector is het eigendom verdeeld over circa 1.200 vastgoedeigenaren. Het spreekt voor zich dat, met een aandeel van circa 43% in de totale woningvoorraad, de huursector in Nederland voor een grote uitdaging in de energietransitie staat.
Koepelconvenant energiebesparing gebouwde omgeving

Vér voordat de energietransitie bij het grote publiek bekend raakte, waren een aantal belangrijke actoren in de huursector al bezig met het toekomstige energievraagstuk voor hun woningvoorraad. In het koepelconvenant van 2012 werden door partijen als Aedes (vereniging van woningcorporaties), Vastgoed Belang (vereniging voor particuliere beleggers in vastgoed), de Nederlandse Woonbond, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties e.a. afspraken gemaakt over energiebesparing in de gebouwde omgeving. De fundamenten voor dit koepelconvenant werden al in 2008 gelegd en de afspraken gemaakt in het convenant zijn inmiddels verder doorgevoerd tot in het huidige klimaatakkoord. De verzamelde partijen willen binnen de huursector uiteindelijk in grote lijnen de volgende stappen zetten:

  • Eind 2020 : Woningvoorraad sociale huursector gemiddeld label B

: Woningvoorraad particulier huursector minimaal 80% label C

  • 2030 : Aardgasloos

  • 2050 : Volledig CO2 neutraal

Tip:

Wil jij jouw energielabel weten voor jouw woning? Klik dan hierHoe verbeteren woningcorporaties het energielabel van de woningen :

De meest toegepaste technieken die leiden tot het verbeteren van het energielabel voor huurwoningen zijn doorgaans het isoleren van spouwmuren, daken en kruipruimtes en het toepassen van zonne-e


nergie (zonnepanelen). Voor veel woningbouwcorporaties zijn dit de meest effectieve stappen in


het behalen van de gewenste energielabels. Om de renovatieslag door te voeren en uiteindelijk de stap naar aardgasloos (in 2030) te zetten, moet er echter ook gekeken worden naar een