top of page
  • Bonne Fennema

Hoe verduurzaam je de gebouwde omgeving?

De energietransitie vraagt om het verduurzamen van alle woningen in Nederland. Voor nieuwbouwwoningen zijn de opties legio. Voor deze woningen kan immers in het ontwerptraject al rekening worden gehouden met de eisen vormgegeven in de nieuwe norm NTA8800. Voor bestaande woningen is dit echter een grotere uitdaging. Met een woningvoorraad van circa 7,7 miljoen woningen ligt hier wellicht de grootste uitdaging voor Nederland in de energietransitie.

Voor het maken van energiezuinige ontwerpen wordt in Nederland al sinds 1979 gebruik gemaakt van de Trias Energetica. De Trias Energetica bestaat uit 3 stappen die toegepast worden op energiezuinig ontwerpen.

De Trias Energetica bestaat uit:Stap 1: Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan door bijvoorbeeld isolatie

Stap 2: Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water-, en zonne

-energie

Stap 3: Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien door het toepassen van bijvoorbeeld een warmtepompDe 3 stappen van de Trias Energetica kunnen tevens concreet gemaakt worden voor het verduurzamen van bestaande woningen. Vanwege het tijdspad van de energietransitie, de bijbehorende investeringen en de praktische toepassingsmogelijkheden hebben we de invulling van stap 2 en 3 aangepast.

Stap 1: Isoleren

De meest renderende manier van het terugbrengen van het energieverbruik van een woning wordt behaald door het toepassen van isolatie. Elke woning heeft warmteverlies, oftewel de warmte die verloren raakt door de constructie van een woning. Via ramen, muren, het dak of de vloer zal de woningen warmte verliezen. Om dit verlies te beperken zijn er diverse ingrepen mogelijk. Ingrepen als spouwmuur isolatie, dak isolatie, vloer of kruipruimte isolatie of extra isolerend glas zullen direct hun uitwerking hebben op het verlagen van het warmteverlies van woningen. Elke

vorm van vermindering van het warmteverlies heeft concreet tot gevolg dat er minder energie aan de woningen toegevoegd zal moeten worden.
Stap 2: Lage temperatuur radiatoren en convectoren

Om uiteindelijk een efficiënte energievoorziening in een woning toe te passen, zal de woning eerst geschikt gemaakt moeten worden voor lage temperatuur verwarming. Deze manier van verwarmen, tot aanvoertemperaturen van maximaal 55°C, wordt immers in de meeste vormen van gasloze energie opwekking toegepast.

De overstap naar lage temperatuur verwarming is in de gebouwde omgeving echter wel een grote stap. Woningen zijn doorgaans voorzien van radiatoren en convectoren, ontworpen voor hogere temperaturen. ClimateBooster is verreweg de meest interessante optie om deze radiatoren en convectoren geschikt te maken voor lage temperatuur verwarming. Bij andere opties als grotere radiatoren, vloerverwarming of nieuwe geblazen radiatoren lopen de kosten en installatietijd al snel hoog op.